HET CONCEPT

FormArt staat voor de perfectionering van de grafiektechniek. Het procedé maakt het mogelijk kunstwerken dusdanig nauwkeurig en verfijnd te produceren dat FormArts met het blote oog nauwelijks te onderscheiden zijn van het moederwerk. Belangrijkste verschil van FormArt ten opzichte van andere technieken is de toevoeging van diepte en reliëf. Net als bij het originele kunstwerk is iedere penseelstreek zichtbaar en voelbaar.

In artistiek en commercieel opzicht biedt FormArt veel nieuwe mogelijkheden. De techniek kent uiteenlopende toepassingen voor de museale, design- en kunstwereld. Zo kunnen FormArts worden geïndividualiseerd doordat het beeld en het reliëf kan worden vergroot en/of verkleind. FormArts zijn overschilderbaar, ze kunnen door de kunstenaar worden gebruikt als ondergrond voor seriematig werken en ze zijn te combineren met bijvoorbeeld fotografie. FormArts worden uitgegeven in meerdere oplages waarmee ze zich perfect lenen als origineel en uniek relatiegeschenk. Ook kan via de FormArt-techniek data worden opgeslagen. In geval van restauratie kunnen de specifieke kenmerken van het schilderij makkelijker, sneller en goedkoper worden hersteld.